ereloon

In normale zaken hanteren wij een basistarief per uur. Afhankelijk van het type zaak en de moeilijkheidsgraad, de spoedeisendheid en het belang van de zaak wordt bij de eerste bespreking het tarief vastgelegd. Op alle erelonen is een B.T.W. tarief van toepassing van 21%. De tarieven zijn individueel consulteerbaar op het kantoor.

kosten

De door ons gemaakte of voorgeschoten kosten worden apart in rekening gebracht. Dit kunnen zijn :

Administratieve kosten: verplaatsingskosten, opening dossier, dactylografie, briefwisseling, aangetekende zendingen, e-mail, kopies.

Effectieve voorgeschoten kosten: gerechtskosten (deurwaarderskosten, griffie- en rolrechten, kosten opzoeking, kosten plaatsbezoek, kosten van deskundigen... ) en alle andere door het kantoor voorgeschoten kosten.

rechtsbijstand

In een aantal zaken bent u verzekerd voor de kosten van uw advocaat  op basis van uw verzekeringspolis. Wij gaan samen met u na of uw verzekeraar een gratis tussenkomst van een raadsman voorziet. Is dit het geval, dan worden onze kosten en erelonen normaliter integraal ten laste genomen door de rechtsbijstandverzekeraar.

kosteloze rechtsbijstand

Wij onderzoeken ook of u in aanmerking komt voor pro deo.